• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๕ ราย

วันพุธ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๕ ราย ดังนี้
๑.รับคำขอกรณี ยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯ จำนวน ๑ ราย
๒.ผู้ขอฯ ที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม กรณี ประกันตัวชั่วคราว มารายงานตัวประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ราย
๓.ปรึกษากฎหมาย 
เรื่อง การยื่นขอเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรณี ศาลมีคำสั่งให้รอลงอาญา และต้องรายงานตัว ณ สำนักงานคุมประพฤติ จำนวน ๑ ราย
เรื่อง ที่ดิน จำนวน ๑ ราย
เรื่อง หุ้นส่วน จำนวน ๑ ราย

ลงวันที่ 22 ต.ค. 2563 11:48 น.

จำนวนผู้อ่าน 138 คน