• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๔ ราย

วันจันทร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร  น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ราย ดังนี้

๑.ผู้ขอฯ ที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม กรณี ประกันตัวชั่วคราว มารายงานตัวประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ราย

๒.ผู้ขอฯ ยื่นเอกสารเพิ่มเติม กรณี ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม จำนวน ๑ ราย

๓.ปรึกษากฎหมาย เรื่อง ฟ้องหย่า  จำนวน ๑ ราย

ลงวันที่ 26 ต.ค. 2563 19:35 น.

จำนวนผู้อ่าน 109 คน