• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนแก่น ร่วมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ทางช่อง NBT ๑๑ ทีวีอีสาน


วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๒๐-๑๔.๓๕ น. นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ประเด็นหัวข้อ "การอำนวยความสะดวกด้านความยุติธรรมให้กับประชาชน"        ในรายการ "ทีวีอีสานรวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" ทางช่อง NBT ๑๑ ทีวีอีสาน  ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลงวันที่ 26 ต.ค. 2563 19:36 น.

จำนวนผู้อ่าน 133 คน